Select Page

Aflevering 5

Geen ver-van-ons-bedshow – In gesprek met Mawda Abbas van GAMS.

Op Tafel Podcast - aflevering 5

Ergens in de drukte van de stad Antwerpen vind je één van de meest recente filialen van GAMS België (GAMS = Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles of Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking.)

Ik ging er voor deze aflevering in gesprek met Mawda Abbas, één van de medewerksters van het GAMS-team.

Mawda vertelt onder andere over het ontstaan en de werking van deze Belgische organisatie die ook effectief over gans België actief is. 

Dat het nodig is dat een instantie zich ook in ons land inzet voor het opvangen en begeleiden van slachtoffers van vrouwenbesnijdenis blijkt uit de cijfers van het aantal verminkte vrouwen en meisjes in België.

Het wordt duidelijk dat het probleem geen ver-van-ons-bedshow is en nog meer dat het veel ruimer is dan enkel vrouwenbesnijdenis.