Select Page

Algemene voorwaarden

Op Tafel is een privéproject van Julie Tamsin, Sijselestraat 27, 8730 Oedelem.

Toepassing

Elke bestelling, geplaatst door de koper, geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Eigendomsclausule

Alle goederen blijven eigendom van Julie Tamsin, tot de betaling van de volledige verschuldigde som van de bestelling is ontvangen. Bij niet-betaling van deze som, behoudt Julie Tamsin het eigendomsrecht van het goed.

Recht op annuleren en/of terugzenden van de bestelling

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de dag na de levering om aan ons te melden dat hij zich op het herroepingsrecht wil beroepen. Van zodra dit aan Julie Tamsin gemeld werd, beschikt de consument over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen naar Julie Tamsin terug te sturen. (zie artikel VI.45, §1, 8° van het Wetboek van economisch recht) De kosten en het risico van terugzending zijn in dat geval voor rekening van de koper.

Terugzendingen dienen behoorlijk ingepakt te zijn, de goederen dienen zoveel als mogelijk in hun oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden. Indien een artikel bevuild, beschadigd of onvolledig wordt teruggestuurd kan een schadevergoeding gevraagd worden. Deze schadevergoeding stemt overeen met de waardevermindering die het goed ingevolge de beschadiging heeft ondergaan. (zie artikel VI.51, §2 van het Wetboek van economisch recht)

Indien de bestelling reeds betaald werd, gebeurt de terugbetaling  binnen de 14 dagen nadat aan Julie Tamsin gemeld werd dat de overeenkomst herroepen wordt. (zie artikel VI.50, §1 en §3 van het Wetboek van economisch recht) De terugbetaling gebeurt op hetzelfde betaalmiddel waarmee de bestelling geplaatst werd.

Alle terugzendingen moeten verstuurd worden naar Sijselestraat 27, 8730 Oedelem.

Via deze link kunt u een modelformulier downloaden, die kant gebruikt worden om uw bestelling te herroepen: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Levering

De bestelling wordt niet verstuurd, maar dient te worden opgehaald op het adres dat u na de betaling per e-mail werd toegestuurd. Ontving u hier geen e-mail rond, neem dan zo snel mogelijk contact op via tamsinjulie@hotmail.com

Garantie

Aangezien dit om een privéproject t.v.v. een goed doel gaat, heeft u geen garantie op de gekochte goederen. 

Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Julie Tamsin en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brugge.

Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of onze producten of diensten kan u terecht op tamsinjulie@hotmail.com